35-01 E-Pill, 4 x 100g.

Dietary food supplement for prevention and aftercare of Ketosis
Delivery date: 1-2 days
€19.73

E-PILL

Diætetisk fodertilskud - indeholder letomsættelig energi.

Hver bolus indeholder 87 g Natrium propionat og 1,3 MJ Netto-energi

Anvendelse:

- Der gives 2 E-PILL’er på kælvningsdagen og 2 E-PILL’er dagen efter.

Dagen efter:

Der gives 2 E-PILL’er dagen efter kælvning. Gentages den næstfølgende dag.

Ring for yderligere oplysning 97 13 23 82.

Indgives med speciel indgiver:

Nemt at indgive

Ingen risiko for fejlsynkning

Hurtig virkning, der holder i 24 timer!

Kan anvendes sammen med Keto-Nia Supplement

DANISH GENETICS A/S – Erri-Comfort A/S

Årsag til Ketose

I den begyndende laktation dækker koen sit energiforbrug ved mobilisering af fedt fra sine egne depoter, den malker af kroppen. For at omsætte fedt har koen brug for letomsætteligt kulhydrat, ”fedt brænder i en flamme af kulhydrat”. Mangel på letomsætteligt kulhydrat medfører, at fedtomsætningen afspores. I stedet for energi dannes Ketonstoffer, der virker toksisk og skader hele organismen, især leveren, hvor der dannes fedtlever. 

 

Klinisk afprøvning I                                                   

Besætning på 1200 køer

10 sunde køer fik tildelt

2 E-PILL’er.

10 køer tjente som kontrol

Blodprøve efter 1, 3, 6 og 24 timer

Markant lavere blod ketonindhold hos gruppen der havde fået 2 E-PILL’er

(Thomas Geishauser et al, 2002, Ontario Veterinary college, University of Guelf, Canada)

Klinisk Afprøvning II

Besætning 200 køer

Køer med Ketonstoffer i blodet blev behandlet med

2 E-PILL’er. Blodprøver blev taget 1. og 3 dag.

Lineær regression beregnet mellem BHB-indhold i blod Mymol/l, tildeling af E-PILL’er (Pille), tidspunkt for prøveudtagning (Prøve) og samspil mellem tildeling og tidspunkt for prøveudtagning (Pille*Prøve).

Modellen viste statistisk signifikans (P<0,001)

                                        

De dyr der havde fået 2 E-Pills havde ved den anden prøve udtagning 403 +,-Mymol mindre BHB i blodet end samtlige dyr ved første prøveudtagning.

 

(Thomas Geishauser et al, 2002, Ontario Veterinary college, University of Guelf, Canada)

Konklusion: Indgift af 2 E-PIL’er nedsætter blodindholdet af Ketonstoffer hos dyr med subklinisk Ketose.

Indhold: 4 x 100 g

DANISH GENETICS A/S – Erri-Comfort A/S

Voddervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk Tlf. 97132382

www.danish-genetics.dk, info@erri-comfort.dk