9015 Enterolyt 2 kg

Dietetic feed supplement, with glucose and absorbing fibers To use for calves with diarré
Delivery date: 1-2 days
€21.17

Erri-Comfort’

Enterolyt

 

Med glukose og bakterieabsorberende fibre

Diætetisk fodertilskud til anvendelse til kalve med diarré

 

Indeholder Natrium, Glukose, Kalium, Chlorid, Bikarbonat, Magnesium og bakterie-absorberende fibre. Betændelse opstår, når skadelige mikroorganismer hæfter sig fast på tarmslimhinden, hvor de dels danner kolonier, dels udskiller toksiner.

 

 

Tarmslimhinden bliver beskadiget, og der udskilles væske, især fra det interstitielle rum mellem cellerne. Den vigtigste bestanddel af organismen er vand. Et individ tåler at miste halvdelen af sit fedtindhold og en stor del af sit proteinindhold, hvorimod døden indtræder efter tab på 15-20% af vandindholdet.

Med vandet udskilles først en stor mængde Natrium og Klorid og senere tabes også Bicarbonat, Kalium und Magnesium.

Erri-Comfort’ Enterolyt er udviklet til at dække tabet af elektrolytter ved såvel akut som kronisk diarré.

Natrium - den vigtigste ion for at opretholde det osmotiske tryk i det ekstracellulære rum.

Glukose - af stor betydning for optagelse af Natrium.

Glucose og Natrium benytter den samme transportmekanisme til passage over tarmepitelet. Dette er meget vigtigt, fordi der hermed følger mange vandmolekyler passivt med. Derudover giver glukose et vigtigt tilskud af letomsættelig energi - hvilket er af den allerstørste betydning for et sygt dyr.

Chlorid - den vigtigste ekstracellulære Cation.

Kalium - den vigtigste intracellulære Anion.

Magnesium - af betydning for enzymsystemer.

Bicarbonat - medvirker til at binde de frie brintioner dermed reduceres den acidose der hurtigt opstår når koncentrationen af brint i cellerne falder og ikke bliver udvekslet med Natriumioner.

Bakteriebindende fibre

Fibrene i Erri-Comfort’ Enterolyt har dobbelt funktion:

Speciel binding af Mikroorganismer:

Det har vist sig at visse fibre, der er opbygget af specielle komplekse kulhydratstrukturer er i besiddelse af receptormolekyler, der er i stand til at binde mikroorganismer.

Uspecifik binding af mikroorganismer:

Fibrene har specielle kolloidkemiske egenskaber. De er både hydrofile (vandtiltrækkende) og hydrofobe (vandfrastødende). Disse egenskaber skaber det overfladeaktive potentiale, der betinger adhæsion af mikroorganismer.

Anvendelse:

80 gram (1 målebæger) blandes i 2 liter vand på 38º.

Til en kalv på 35-40 kg

Kan gives sammen med mælken:

Dag 1 og 2: 2 liter Enterolyt Blanding 2-3 gange daglig

Dag 3: 1 liter Enterolyt Blanding.