9150 eimü Dry-Dip

Product for sealing of af teats in drycows Protective barrier allows the skin to breath duration 3-7 days
kr. 495,00

Anvendes til at forsegle patterne ved goldning.

Forhindrer indtrængning af skadevoldende, infektiøse agens

Dyp patterne ved goldning, dypningen gentages efetr 10 dage.

Indhold 950 ml, indholdet rækker til 50 køer.