9150 eimü Dry-Dip

Product for sealing of af teats in drycows Protective barrier allows the skin to breath duration 3-7 days
€73.14

Anvendes til at forsegle patterne ved goldning.

Forhindrer indtrængning af skadevoldende, infektiøse agens

Dyp patterne ved goldning, dypningen gentages efetr 10 dage.

Indhold 950 ml, indholdet rækker til 50 køer.