9376 SlurryBugs Cold Climate

Består af en specielt udviklet kombination af bakterier og enzymer. Maximerer kvælstofindholdet i gylle samt forbedrer gyllens egenskaber. 100 g behandler 45.000 liter gylle
€180,23

SlurryBugs udfører en biologisk fordøjelse/omsætning af gyllens indhold, dette medfører:

Forhindrer dannelse af flydelag

Højere indhold af kvælstof, fosfor, kul og kalium.

Nedsat arbejdsforbrug - nedsat behov for omrøring og gør det nemmere at pumpe gyllen.

Øget nedbrydning af faste bestanddele i gyllen

øger ormepopulation og humusdannelse i jorden

Opretholder høj mikrobiel aktivitet i den opbevarede gylle

Nedsat udledning af Drivhusgasarter

Effekten dokumenteres af praktiske afprøvninger  i Danmark og England, samt Universitets undersøgelser i England