9376 SlurryBugs

aspecial deveoped combination of bacteria and enzymes. Maximizes the retension of Nitrogen, Carbon, Phosfor, Zinc in the slurry, so that the fertilizer effect is markedly increased and the emission reduced Improves the liquidity of slurry 100 gram treats 450 tons of slurry. A very welldocumented product
€186.94

SlurryBugs udfører en biologisk fordøjelse/omsætning af gyllens indhold, dette medfører:

Forhindrer dannelse af flydelag

Højere indhold af kvælstof, fosfor, kul og kalium.

Nedsat arbejdsforbrug - nedsat behov for omrøring og gør det nemmere at pumpe gyllen.

Øget nedbrydning af faste bestanddele i gyllen

øger ormepopulation og humusdannelse i jorden

Opretholder høj mikrobiel aktivitet i den opbevarede gylle

Nedsat udledning af Drivhusgasarter

Effekten dokumenteres af praktiske afprøvninger  i Danmark og England, samt Universitets undersøgelser i England