Erri-Comfort A/S

Vi

  • øger produktionen med det formål at skabe øget trivsel og bedre økonomi i malkekvægsbesætninger.
  • er dyrlæger med mange års erfaring og altoverskyggende interesse for malkekøer.
  • engagerer os i tidens problemer og forsøger hele tiden at skaffe den nyeste viden og de mest veldokumenterede midler til at løse problemerne.
  • producerer selv en del af vore produkter og er derfor i stand til hele tiden at optimere i overenstemmelse med de nyeste erfaringer og forskningsresultater.

  Vort klare mål er

  • det absolut bedste resultat for din besætning.
  • gennem bedst mulig rådgivning, at varetage dine interesser optimalt og sikre det absolut bedste resultat for din besætning.
  • så rimelige priser som muligt - vi har altid sat priserne ned, så snart større salg, øget effektivitet og bedre indkøb har gjort det muligt.

 

 

Visionen bag

DANISH GENETICS A/S og Erri-Comfort A/S

DANISH GENETICS A/S og Erri-Comfort A/S er grundlagt og ejet af dyrlæge Jørn Erri.

Den helt klare vision er at bruge dyrlægeviden og erfaring til at sikre, at mælkeproducenten selv kan forebygge sygdomme i sin besætning og hermed øge produktionen og skabe en bedre økonomi i bedriften.

Sygdomsforebyggelse. 
Hvor vigtigt det er at forebygge sygdomme illustreres af at der nu er dokumentation for at produktionssygdommen hænger sammen. Har en ko f.eks. haft mælkefeber, har den langt større risiko for at få vomacidose, løbedrejning, ketose, reproduktionsforstyrrelser og yverbetændelse.

Baggrund som kvægdyrlæge og aktiv mælkeproducent. 
Jørn Erri har været praktiserende dyrlæge, er videreuddannet som kvægfagdyrlæge. Han har været aktiv mælkeproducent, først i 13 år som ejer af en højtydende besætning på 60 køer, derefter som medejer af ECCO Holstein i 5 år. Jørn Erri er rådgiver for en del kvægbesætninger og har siden 1983 været involveret i ET arbejde, så han er dybt involveret i livet og problemerne på danske kvæggårde.

Optimerer på de led i bedriften, der har betydning for koen. 
Alle produkter er udvalgt med det formål at optimere på så mange som muligt af de led, der har betydning for malkekoen og at gøre det muligt for landmanden selv at forebygge en del sygdomme. Produktlisten omfatter bl.a. midler til forebyggelse af toksinforgiftning, mælkefeber, ketose, mastitis, digital dermatitis, diarré. Derudover ensilagemidler og et særligt mineralprogram med sigte på goldkoen og den højtydende ko.

Erri-Comfort Komadrasser. 
Jørn Erri vurderer imidlertid selv at den del virksomheden der kommer nærmest til at opfylde firmaets målsætning, og som betyder allermest for at nedsætte sygdomsfrekvensen og øge produktionen er komadrassen, Erri-Comfort.

Det har vist sig at selv om det at drive en mælkeproduktion er en uhyre sammensat proces med utrolig mange forskellige ting, der skal kombineres, kan det vendes til rimeligt simpelt koncept.

De bedst mulige forhold for køerne. 
Det drejer sig om at skabe de bedst mulige forhold for køerne. Og det har vist sig at det allervigtigste for en ko og det den sætter allermest pris på er et blødt og komfortabelt leje.
Erri-Comfort består af kanalsyede madrasser, hvor hver sengebås indeholder 128 kg gummigranulat.

Erri-Comfort er den blødeste og tykkeste madras på markedet og bevarer blødheden - selv efter 10 års brug. Erri-Comfort foretrækkes af køerne. 
Erri-Comfort er derfor langt den tykkeste og blødeste madras på markedet. Alle andre lejebelægninger er langt tyndere, den nærmeste konkurrent vejer 60 kg.
Undersøgelser har da også bevist vist at køer med statistisk signifikans foretrækker Erri-Comfort dels vist at Erri-Comfort - i modsætning til de tyndere belægninger - bevarer blød-heden.

Erri-Comfort eksporteres til Tyskland, Italien, Spanien, Grækenland, Chile og hele Skandinavien.