9365 BioSil, silage additive

2 types of Lactobacillus plantarum Very effective in all types of crops. With high and low dry matter. Four DLG approvements - a.o for increased milkproduction! Use 1 gram per ton. 100 gram sachettes
€87.23

Bio-Sil har DLG godkendelser for følgende anvendelser:

1b: forbedring af gæringsforløb ved halvsvært ensilerbart foder i nedre TS-område < 35%

1c: Forbedring af gæringsforløb i øvre TS-område 35-50%

4b: Forbedring af fordøjeligheden.

4c:Stigende mælkeydelse

Anvendes til græs, majs, silomajs, helsæd