Shipping & Returns

Købsvilkår

 1. Salgs- og leveringsbetingelser 
  Vore salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg. Samhandel sker i henhold til købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor. 
  Tilbud og levering. De angivne priser er ekskl. moms. Medmindre andet er aftalt, er de opgivne leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. Køberen har kun ret til at hæve købet, såfremt sælgeren ikke er i stand til at levere det solgte som aftalt med tillæg af den forlængede leveringstid, jfr. ovenfor. 
  Betaling. Betalingsbetingelser anføres på faktura. Ved forsinket betaling betales der morarenter i henhold til gældende rentelovsbestemmelser (18% p.a.). 
  Risikoens overgang. Sælges fragtfrit, overgår risikoen ved varens aflevering til køber. Sælges ab fabrik, overgår risikoen ved overgivelse til fragtfører. 
  Mangler. Enhver benyttelse af solgte præparater skal ske i henhold til skriftlig anvisning. I tilfælde af mangler ved det solgte skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold. Der fraskrives ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab m.v., jfr. nedenfor. 
  Erstatning/ansvarsbegrænsning. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 
  Produktansvar. Produktansvar for tingskade maksimeres til kr. 500.000,00 pr. skadesbegivenhed. Produktansvar for personskade erstattes i henhold til gældende retsregler herom. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 
  Force Majeure. Herom henvises til Købelovens § 24. 
  Værneting/lovvalg. Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved retten i Tønder efter sælgers afgørelse.
 2. Betalingsbetingelser 
  Vore betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato (forsendelsesdato). Vi forbeholder os dog ret til at sende pr. efterkrav.
 3. Fragt 
  Alle ordrer sendes med fragtmand eller pr. post - alt efter vægt og volumen. Ved køb af varer for over 1000 kr. er forsendelsen fragtfrit - ellers betales iht. fragtmandstakster eller posttakster. Dette er ikke gældende ved handel med udlandet, hvor det reelle forsendelsbeløb betales. I enkelte tilfælde forsendes ikke fragtfrit, selvom købet er over 1000 kr. - det angives ved den enkelte vare.
 4. Garanti 
  Garanti i henhold til købeloven - men ikke slidtage.
 5. Leveringstid 
  Ordrer modtaget inden kl. 10 afsendes normalt samme dag. Forsendelsen sker med Post Danmark eller fragtmand. Varerne kan forventes leveret dagen efter. Levering til de mindre øer samt Bornholm tager altid mindst 2 dage. Forsendelse til udlandet har en længere leveringstid afhængig af det enkelte land.
 6. Priser 
  Hvor intet andet er anført er priserne eksklusiv moms.
 7. Storkøbspris 
  Mange af vore varer har en storkøbspris. Disse er mærket. Er en vare ikke mærket kontakt os da for et specialtilbud, hvis der skal købes et større kvantum.
 8. Reklamation 
  Reklamation over fejlleverede og beskadigede varer skal ske straks ved modtagelsen. Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Medbring kvittering og varen i ubrugt stand i originalemballagen. Produkter, der har været i stald eller forrum kan ikke returneres.
 9. Restordrer 
  Hvis en vare er i restordre forsøges varen skaffet til næste dag. Er varen da ikke fremkommet, forsendes ordren uden de manglende varer, som eftersendes fragtfrit ved hjemkomst til vores lager. Kunden er berettiget til at ophæve købet af den vare, som er i restordre. Ophævelse af købet skal ske umiddelbart efter levering af de øvrige varer.